İçdelik

Welcome divider

Yesüken'de sıradüzen (Hiyerarşi), Sabak (ders, eğitim), Alplık Okulu, Ungunlar (Unvanlar) ve kurucu hakkında.

SABAK


Yesüken' de her bir eğitim programına "SABAK", yani ders denir. Her bir dersin programı vardır. Ders programı ile eğitim verilir, teknik antrenman yaptırılır

Image

1-Ak Çapan 2-Al Çapan

Yesüken'de ilk eğitim dönemi "ALPAR-AK ÇAPAN" ile başlar. Alpar, eğitim döneminin adı, omuzları al Ak Çapan ise bu dönemin kıyafetidir. Alpar eğitim dönemi 1,5 yıl sürer.

İkinci eğitim dönemi "YILPAGUT-AL ÇAPAN" dönemidir. Omuzları gök renkte Al çapan giymiş alplar, acemilik dönemini geçmiş, ikinci yıllarının içinde demektir. Bu döneminde eğitim süresi 1,5 yıldır.

arrow

3-ALPAGUT GÖK ÇAPAN DÖNEMİ

4-TİGİN SARI ÇAPAN DÖNEMİ

Image

Üçüncü eğitim döneminin adı, ALPAGUT- GÖK ÇAPAN dönemidir. Bu dönemin eğitim süresi 2 yıldır. Ustalığa giden yol bu dönem içindedir. Bu dönem içinde ilk eğitmenlik seviyesi olan 5. Kur BASUTÇI BOŞKUR sınavına girerek, yardımcı eğitmen olabilir. Bu eğitim döneminde alplar, omuzları sarı GÖK ÇAPAN giyerler.

Dördüncü eğitim dönemi TİGİN-SARI ÇAPAN dönemidir. Tigin döneminde "Basutçı Boşgur olanlar, 4. Kur eğitmen seviyesi olan "BOŞKUR TİGİN" sınavlarına girebilir, kazanma durumunda 4. Kur eğitmen BOŞKUR TİGİN olurlar. Tigin döneminden bir üst dönem ŞAD dönemine geçmek için 3 yıl beklenir ve sınava girilir. Tigin dönemindeki alplar, omuzları kara SARI ÇAPAN giyerler.

5-ŞAD KARA ÇAPAN

DÖNEMİ

Image

Beşinci eğitim dönemi ŞAD-KARA ÇAPAN dönemidir. Bu dönemde alplar omuzları sarı renkte, KARA ÇAPAN giyerler. Gerek TİGİN gerekse ŞAD dönemi, alpaların usta olduğu dönemlerdir. ŞAD döneminde iki eğitmen sınavları yapılır. 3.Kur "BOŞKUR ŞAD" ve 2. Kur "UYDAŞI ŞAD" eğitmen seviyeleri. Eğitmen sınavları 5.KUR BASUTÇI BOŞKUR ile başlar. Eğitmenlik seviyesinin birini kazanmadan, bir üst kur seviyeye geçilemez. Bir üst seviye için bu dönemde 4 yıl beklenir,sonra sınava girme hakkı kazanılır.

6-YABGU KARA ÇAPAN

DÖNEMİ

Image

Son eğitim dönemi YABGU dönemidir. Bu dönemde 1.Kur eğitmenlik "ATABAY YABGU" sınavı düzenlenir. Hem Yabgu döneminde olup hem de 1. Kur Atabay Yabgu olanlar lider kadrosunda olan kişilerdir. Bu dönemdeki alplar, omuzları gök renkte KARA ÇAPAN giyerler.

ALPLIK OKULU


Yesüken'de

Her eğitimin aşamaları, her aşamayı temsil eden kişilerin de ungunu (unvan) olur. Seviyeleri ifade eden ungunlar (unvan), insanın içinde var olan yükselme duygusuna hitap eder. Herkes alanında yükselmek ister. Bunu sağlayan sistem sıradüzendir (Hierarchy-Hiyerarşi). Makamların, rütbelerin vb. önem sırası, astlık ve üstlük düzeni, aşama gözetilerek yapılan sınıflamadır, sıradüzen.


Yesüken’de eğitim gören tüm öğrencilere “BOŞKUT” denir. Boşkut, Urkun Türkçesi olup, öğrenci demektir. Boşkut sözcüğü, Boşgut olarak da yazılır ve söylenir. Yani “BOŞ” olan eğitilmemiş insanı “KUT” lu kılmak demektir. Bir insan ne ile kutlu kılınır? Ancak bilgi ile ilim ile kutlu kılınabilir.

Yesüken'de birinci seviye eğitmene "BOŞKUR" denir. Boşkur, sözcüğü de iki sözcükten oluşur. Boş, saf, eğitilmemiş, bilmeyen, “KUR” sözcüğü ise , düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme demektir. Eğitilmemiş insanlar bilgi ile talimler ile bir sıradüzene, bilgi dalına (disipline) sahip kılınırlar.

Bir diğer eğitimci unvanı Uydaşı'dır. "UYDAŞI", mürşid, yol gösteren, öğretmen demektir. Yani bir anlamda uyulan kişi anlamını taşır.

Lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen diğer bir unvana ise "ATABAY" denir. Atabay, en yüksek eğitimci unvanıdır.

Eğitimlerde atak yapan boşkuta “SÜLEK”, atağı karşılayan boşkuta “SABUNGAN” denir. Boşkutlar birbirine “KOLDAŞ” diyerek hitap ederler. Koldaş silah arkadaşı demektir. Yarışmalarda yenen boşkuta “UTAR”, yenilen boşkuta ise “ÇAYAN” denir. ÇAYAN, dövülmemiş dövme demir, işlenmemiş ham demir anlamına gelir. Yani yenilen kişi yeterince eğitilmemiş, işlenmemiştir. Sağlamlaştırılmamış, işlenmemiş demir gibidir.

Yesüken'in lideri "TALAY YABGU"dur. "Talay Yabgu", seçimle en kıdemli Yabgu seviyesinde olup, aynı zamanda eğitmenlikte "ATABAY" olanların arasından seçilir.

Basutçı Boşkur, Boşkur Tigin, Boşkur Şad, Uydaşı Şad ve Atabay seviyesindeki eğitmenler, çapanlarının sağ kollarına kurlarını ifade eden onganlarını (logo) takarlar. Bu onganlar aynı seviyede ve aynı çapan giyen alplardan hangilerinin eğitmen olduğunu gösterir.

SIRADÜZEN (Hiyerarşi)


En üstten aşağı doğru sırasıyla ungunlar (unvanlar)

1-Talay Yabgu Lider

Image

Talay Yabgu, Yesüken'in lideridir. Omuzları kara, Ak Çapan kullanır.

2-Yabgu Usta alplar

Image

Yabgu, en üst seviye olup, omuzları gök (mavi) renkte Kara Çapan'lı alpların ungunudur. Lider kadrolardır. Yesüken başsız kaldığında, lider adayı bu alplar arasından seçimle gelir. 1.Kur "ATABAY" eğitmen olmalıdır. Atabay sınavı bu dönemde düzenlenir.

3-ŞAD USTA ALPLAR

Image

Omuzları sarı renkte "Kara Çapan'lı usta alpların ungunudur. 3.Kur "BOŞKUR ŞAD" ve 2.Kur "UYDAŞI ŞAD" sınavları bu dönemde düzenlenir.

4-TİGİN USTA ALPLAR

Image

Omuzları kara renkte Sarı Çapan'lı usta alpların ungunudur. 4.Kur "BOŞKUR TİGİN" sınavı bu dönemde düzenlenir.

5-ALPAGUT USTA ALPLAR

Image

Alpagut, omuzları sarı renkte Gök Çapan'lı alpların ungunudur. 5.Kur "BASUTÇI BOŞKUR" sınavı bu dönemde düzenlenir.

6-YILPAGUT USTALIĞIN BAŞLANGICI

Image

Yılpagut, omuzları gök (mavi) renkte Al Çapan'lı, ustalık yolunda ilerleyen alpların ungunudur.

7-ALPAR YOLUN BAŞLANGICI

Image

Alpar, omuzları al )Kırmızı) Ak Çapan'lı, yola yeni girmiş, acemi alpların ungunudur.