Türk Kılıç Sanatı

Welcome divider

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Nedir?


Yesüken

Yesüken Anlamı

Urkun (Orhun) Türkçesi olup, "yasaya bağlı, yasadan yana olan" demektir. Başka Türkçe lehçelerde aynı anlam "Yasagay, Yasuga, Yesüge" olarak ta söylenmiştir. Cengiz Kağan'ın babasının adı Yesügey' dir. Özellikle M.S. 6 yüzyıl ve öncesinde kılıç kullanımının inceliklerini, eğitim usulümü içeren belgeler bulunmamaktadır. Bu sonuç, Türklerin kendisine ait kılıç eğitim tarzı, sanatı olmadığı anlamına gelmez. Bugün kayıt altına alınmış belgelere rastlamamış olabiliriz, ama göreceli olarak kılıç talimleri, kılıç kullanmayla ilgili eğitimler verilmiş olması çok büyük olasılıktır. Bu olasılık, Türklerin savaşlarda elde ettiği zaferlerin, kılıca verdiği önemin tarihi kayıtlarda yer amasından dolayı yüksektir. Kılıç yapımında çeliğin işlenmesinin önemi bir gerçek, Türklerin demiri işlemedeki ustalığıda tarihi bir gerçek olduğuna göre, kılıcı kullanmada becerisi, ustalığı olan bir millet ancak iyi çeliği tanımlayabilir ve yapabilir. (Yan resimler;Prof.Bahaeddin ÖGEL). Türklerin savaşma yeteneklerini sadece kılıçla izah etmek yeterli değil. Kılıç kullanma yeteneğinin yanında, başka silahları kullanma yeteneklerinin ve bu yetenekleri inanç temelli öğretilerinin de olması, desteklemesi gerekir. Örneğin;

  • Binicilik ve at üzerinde ok kullanma ustalığı,
  • Kargı (Mızrak) kullanmada ustalıkları,
  • Strateji,
  • Tanrı'nın verdiği özgürlüğü yitirmeme,
  • Töre (Sosyal hayatta Tanrı'ya uyumlu yaşamanın ilkeleri),
  • Millet olma ve beraber yaşama ideali.
  • Kılıç kullanımında ustalığı destekleyecek başka etkiler olmadan, kılıç kullanmanın ya da kılıçta usta olmanın tek başına yeterli olacağı düşünülemez. Türklerin kılıç kullanmada ustalığından bahis edersek, bu ustalığı destekleyecek başka etkilerinin de olması gerekir. Yukarıda, "yasaya bağlı, yasadan yana olma" cümlesinin gizli öznesi bana göre Tanrı'dır. Tanrı'nın yasasına bağlılık, Tanrı'nın yasasından yana olma. Bu yasayı ayakta tutabilmek için savaşçı olmak, savaşçı olabilmek için savaş silahlarını ustaca kullanabilmek gerekir.

KILIÇ ve URUNGU


Yesüken'de kullanılan

KILIÇ

Image

Kılıç, çağımızın günlük hayatında nerede durursa dursun, ister bir köşe süslesin, ister bir müzede dursun neticede bir silahtır. Patlayıcı silahların icat edilmediği çağlarda, bir savaşçının olmazsa olmaz dayanağıdır. Kılıcın erdemleri vardır ve olmalıdır da. İyi çelikten yapılmış bir kılıç ancak çelik gibi karaktere sahip savaşçıların eline yakışır. Çelik gibi karakter, çeliği iyi dövülmüş kılıçtan gelir. Savaşçı da yaşamın çetin yollarında dövülerek erdemi yakalar. Kılıç erdemli, adaletli savaşçıların elinde faklı bir anlama sahiptir. Türklerde kılıç kınından Tanrı (Tengri) adaletini yeryüzünde yaşatmak, vatanı savunmak, namusun bekçiliğini yapmak için kınından çıkar. Kılıç, savaşçı ile bütünleşmiş, savaşçının bir uzvu haline gelmiş bir araçtır. Türk töresinde “at, katun, silah” deyişinin ayrı bir yeri vardır. Bu üç öge önemlidir, başkalarıyla paylaşılmaz. At, Türk savaşçısının yol dostu, savaşta yareni, ruhen birbirleriyle bütünleştikleri bir can yoldaşıdır. Katun, Türk savaşçısının namusu, kalplerinin birbirine destek verdiği, sadakatin ölümüne ortaya konduğu, ömür yolculuğunda sevgiyle el ele, gönül gönüle beraber yüründüğü can dostudur. Katun, aile olmayı sağlayan, anaç özelliği ile saygıdeğer bir varlıktır. Daima korunan, korunması gerekendir. Silah ise bir savaşçının hayatta kalmasını sağlayan önemli uzuvlarından biridir.

URUNGU

Image Yesüken'de eğitimler, urungu adı verilen ahşap talim kılıcı ile yapılır. Ahşap olan urungu, kılıça verilen aynı değerdedir. Urunguya bir tahta, ahşap gözüyle bakılmaz, başkasına verilmez, herhangi bir yerde unutulmaz. Yesüken'de ilk kural budur. Urunguya bir ağaç gözüyle değil, bir kılıç gözüyle bakılır ve değer verilir. Urunguyla bütünleşmek, onun bir uzvumuz haline gelebilmesi için sıkı, gayretli ve uzun çalışma süresi gerekir. Eğitimlerde urungusunu unutan kişiye talim yapması için urungu verilmez, kırılırsa başka.

TÖRE


Yesüken'de

Fikir ve inanç özgürlüğü

Fikir ve inançlarda baskının her türlüsü yasaktır. İnsanlar fikir ve inançlarını özgürce söyleyebilmelidir.

arrow
arrow

Can ve Mal güvenliğine saygı

Yaşama hakkına müdahale edilemez. İnsanın sahip oldukları gasp edilemez.

Neslin korunması

Türk Milletinde aile kavramı önemlidir.Türk neslinin çekirdeği ailedir ve aile içinden türeyerek çoğalır.

arrow
arrow

Bilgi

Hür kalpli olmak için bilgi gerekir. Cahilce bağlı olduğumuz şeylerin kölesi oluruz. "Hakiki mürşid ilimdir. (M.K.ATATÜRK)

Çalışmak

Çalıştığınız kadar başarırsınız. Ancak doğru ve dürüst yol ile. Aldatmadan, aldanmadan ve kimseye kul olmadan.

arrow

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir.


arrow