Ana Sayfa

ONGAN


       Sol kola takılacak onganda görüldüğü üzere hilalin içinde güneş vardır. Bunun anlamı "KÜN EKİ" yani güneş ve eşi, ay..Türklerde Kün-Eki kültü önemlidir. Astrolojide de ay dişi, güneş erkek olarak kabul edilir ki, bizim atalarımız bunu, M.Ö asırlardır betimlemiş ve kullanmışlardır.

       Rengin mavi (Gök) olmasının sebebi ise Türkler daima yönlerini tayin ederken yeni günü müjdeleyen güneşin doğduğu yöne yüzlerini dönmüşlerdir. Bundan dolayı doğunun rengi mavidir.

        Hilal ve güneş (Kün-Eki) Türklerin İslam olmadan önce beraber veya ayrı kullandıkları sembollerdir. Bu semboller bugünde bayraklarda kullanılmaktadır.


Türkiye

Azerbaycan

Buryat

Doğu Türkistan

Hakasya

Japonya

Kazakistan

Kırgızistan

Moğolistan

Osmanlı

Özbekistan

Tibet

Türkmenistan

Yakutistan

   Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

    Hilal içinde güneş Osmanlı İmparatorluğu armasında en tepede kullanılmıştır. Yine 1485 yılında Osmanlı Ak Sancağında Hilal ve Güneş (Kün-Eki) sembolü kullanılmıştır.

    Yani bu kült asırlar öncesinden Osmanlıya kadar korunmuştur. Bugünde Orta Asya medeniyetinin kurucusu Türk boylarından olup, Budist, Şaman, Şintoist, Mali dinlerine mensup ülkelerin bayraklarında da güneş (Kün) ve hilal (Eki) sembolleri beraber veya ayrı ayrı kullanılmaktadır (Yukarıda). Hilal Türklere İslam ile beraber girmemiştir. Öyle olsaydı Müslüman Arap ülkelerinin bayraklarında hilal olurdu. Sadece Tunus ve Cezayir bayraklarında bu sembolleri görürüz. Osmanlı devleti sınırlarında olan bu ülkeler, Osmanlı bayrağından esinlenerek dizayn edilmiş bayraklardır. Libya bayrağında bugün yer alan hilal-yıldız Kaddafi'nin yıkılmasından sonra konmuştur.

      Onganın altındaki urkunca yazıda ise Yesüken yazmaktadır.
    
       GÖĞÜS ONGANI :
   Sol göğsün üzerinde ise aşağıdaki üzerinde "Yesüken" yazan kılıç imajlı sembol kullanılır.