Ana Sayfa

YESÜKEN NEDİR?

"Yesüken" sözcüğü, Urkun (Orhun) Türkçesi olup, "yasaya bağlı, yasadan yana olan" demektir. Başka Türkçe lehçelerde aynı anlam "Yasagay, Yasuga, Yesüge" olarak ta söylenmiştir. Hatırlarsınız, Cengiz kağan'ın babasının adı Yesügey' dir. Anlamlı bir kelime olduğu için "Yabgu" Nihat YİĞİT tarafından bu sözcük tercih edilmiştir. Yoksa Türk tarihinde "yesüken" adında bir kılıç sanatı olduğu için değil. Özellikle M.S. 6 yüzyıl ve öncesinde kılıç sanatıyla ilgili belgeler bulunmamaktadır. Bu sonuç, Türklerin kendisine ait kılıç sanatı olmadığı anlamına gelmez. Sadece kayıt altına alınmamış, ama göreceli olarak kılıç talimleri, kılıç kullanmayla ilgili eğitimler verilmiştir. Olmasaydı, Türklerin zaferlerle dolu bir tarihi olmazdı. "Yabgu" Nihat YİĞİT özellikle, Türk kılıç sanatı oluşturma çalışmalarında, M.S. 6.yüzyıl ve öncesi kılıç biçimini seçmiştir. Malumunuzdur ki, 6.yüzyıl ve öncesi tarihimiz hep muamma kalmıştır.
  

 
 Yesüken'de kullanılan kılıç örneği
     

 Urungu (Ahşap talim, eğitim kılıcı)
 
Yesüken'de kılıç talimleri "Urungu" denilen, ahşap talim kılıcıyla yapılır...Aşağıda görülen bir urungu örneğidir.
 
 

KILIÇ
          
Kılıç, çağımızın günlük hayatında nerede durursa dursun bir silahtır. Özellikle, gerçek, erdemli, adaletli savaşçıların elinde faklı bir anlama sahiptir. Türklerde kılıç kınından Tanrı (Tengri) adaletini yeryüzünde yaşatmak, vatanı savunmak, namusun bekçiliğini yapmak için kınından çıkar. Kılıç, savaşçı ile bütünleşmiş, savaşçının bir uzvu haline gelmiş bir araçtır. Türk töresinde “at, avrat, silah” deyişinin ayrı bir yeri vardır. Bu üç öge önemlidir, başkalarıyla paylaşılmaz. At, Türk savaşçısının yol dostu, savaşta yareni, ruhen birbirleriyle bütünleştikleri bir can dostudur. Avrat, Türk savaşçısının namusu, kalplerinin birbirine destek verdiği, sadakatin ölümüne ortaya konduğu, ömür yolculuğunda sevgiyle el ele, gönül gönüle beraber yüründüğü can yoldaşıdır. Aile olmayı sağlayan, anaç özelliği ile saygıdeğer bir varlıktır. Tanrı’nın erkeğe emanetidir. Silah ise bir savaşçının hayatta kalmasını sağlayan önemli uzuvlarından biridir.

    Silah Türk töresinde, erkişi elinde bir değerdir ve anlamı vardır. Yesüken’de kılıç eğitimleri “urungu” ile yapılır. Ahşap olan urungu, kılıça verilen aynı değerdedir. Urunguya bir tahta, ahşap gözüyle bakılmaz. Yesüken’de başarılı olmanın yolu urunguya bir ağaç gözüyle değil, bir silah gözüyle bakılması ve değer verilmesi ile mümkündür. Urunguyla bütünleşmek, onun bir uzvumuz haline gelebilmesi için sürekli eğitimlerle mümkündür. 

     Eğitimlerde atak yapan boşkuta  “Sülek”, atağı karşılayan boşkuta “Sabungan” denir. Teknik yapmaya hazırlanma durumuna ise “Salgur” denir. Atak tekniklerine "Çal", savunma tekniklerine ise "Korgabuş" denir...örneğin "Tulga Çal","Tübek Korgabuş" gibi. Yarışmalarda yenen boşkuta “Utar”, yenilen boşkuta ise “Çayen” denir.

  Boşkut (Boşgut) :Yesüken’de eğitim gören tüm öğrencilere “BOŞKUT” denir.  Boşkut, Urkun Türkçesi olup, öğrenci, şakirt demektir. Boşkut sözcüğü, Boşgut olarak da yazılır ve söylenir. Yani “BOŞ” olan eğitilmemiş insanı  “KUT” lu kılmak demektir. Bir insan ne ile kutlu kılınır? Ancak bilgi ile ilim ile kutlu kılınabilir. Bu sorumluluk ise “BOŞKUR” ların, “UYDAŞI” ların ve “ATABAY”ların işidir. Boşkutlar birbirine “Koldaş” diyerek hitap ederler.

   Boşkur : Eğitilmemiş boş, saf (temiz) insanları eğitirler. “KUR” sözcüğü, düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme demektir. Eğitilmemiş insanlar bilgi ile, talimler ile bir sıradüzene (disipline) sahip kılınırlar. Yesüken’de "Tigin eğitim" süresi içinde düzenlenen Boşkur sınavlarına katılarak, kazanılması durumunda “Boşkur Tigin” olurlar. Bu unvan ile kendi seviyelerinin altındaki boşkutlara eğitim verebilirler.

  
Uydaşı (Uydaçı) :  Uydaşı,  mürşid, yol gösteren, öğretmen demektir. Yani bir anlamda uyulan kişi anlamını taşır, Urkun Türkçesi bir sözcüktür. Boşkur Tigin olup, Şad dönemine gelen kişi, düzenlenen Uydaşı sınavına girer, kazanması durumunda “Uydaşı Şad” ünvanını alır ve kendi seviyesi altındaki Boşkur Tiginler de dahil olmak üzere tüm boşkutları eğitir.

    Atabay : Lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvana Atabay denir. Atabay sınavlarına girebilmek için Yabgu eğitim dönemi içinde olmak gerekir. Atabay sınavlarına girebilmek için sırası ile Boşkur Tigin, Uydaşı Şad olmak zorunludur.  Eğitimci sıradüzeninde en üst seviye “Atabay Yabgu” seviyesidir.   

 SIRADÜZEN (Hiyeraraşi):

 Alpar     (Ak Çapan)  :
    
Yesüken’de başlangıç eğitim dönemidir. Bu dönemde boşkutlar yukarıdaki akçapanı giyerler. Alpar (Akçapan) Ögredik sabakı süresince 2 dönem vardır. 1.ne Tulgar dönemi denir ki, bazı ögrediklerin başında “Tulgar” adı kullanılmıştır. 2.sine ise “Koman” denir ve bazı ögrediklerin başında kullanılır.

Alpar (Akçapan) dönemi yaklaşık 1 ile 1,5 yıl arası süren bir dönemdir. Bu dönemde temel unsurlar öğretildiğinden devamlılık boşkutun yeteneklerini geliştirmesi açısından çok önemlidir. Derslere istikrarsızlık boşkutun gelişmesini geciktirecek, hatta gerilerde kalmasına neden olacaktır.

  Yaş sınırı : Alpar eğitimi en küçük 12 yaş ve üzeri yaşlarda başlar. 12 yaş altındakiler kılıç sanatına başlayamaz.

 Yılpagut    (Al Çapan)  :
    
Yılpagut (alçin Çapan) Ögredik sabakında boşkutlar alçin çapan giyerler. Şiddet, enerji, sertlik, dayanıklılık, güç, atılganlık boşkutların bu dönemde hissettiği duygulardır. Fiziksel dayanıklılığın, kuvvetin ve kılıç irtişlerinin boşkuta güven kazandırdığı bir dönemdir.

 Alpagut     (Gök Çapan) :
   
Bu Ögredik döneminde boşkutlar, durgunluk, sadelik, öze dönüş, dikkat, itina duygularıyla kendilerini gösterirler.


 Tigin   (Sarı Çapan)  :
   
Bu eğitim döneminde boşkutların eğitimci olabilmesi için sınavlara girer, kazanırlarsa, “Boşkur Tigin” olur. Alpar, Yılpagut ve Alpagut seviyelerindeki boşkutları yetiştirebilirler. Bu dönemde boşkutlar artık, aydınlık, sabır, ustalık duygularıyla tevazu içinde hareket ederler.

 Yaş sınırı : Boşkur Tigin olabilmek için Tigin olup, 20 yaşında olmak gerekir. Eğer 20 yaşından küçük ise, eğitimine devam eder. Yaşını doldurana kadar Şad dönemine katılabilir lakin Yabgu dönemine katılamaz. Yaşını doldurduktan sonra Şad ünvanına sahip olmuş olsa bile önce Boşkur sınavına girer kazanırsa “Boşkur Şad” olur. Boşkur Şad olarak en az 2 yıl bekler. Bu arada Yabgu dönemi eğitimine de başlar. Süresini doldurduktan sonra Uydaşı sınavına girer kazanması durumunda “Uydaşı Şad” olur.

 
Boşkur Tigin olan kişi çapanının sağ koluna yukarıdaki onganı takar.


 Şad   (Kara Çapan) :
   
Bu eğitim dönemine Boşkur Tigin olarak geçebilmişse, Uydaşı sınavlarına girer kazanırsa “Uydaşı Şad” olur.  Tigin seviyesine kadar eğitebilir. Eğer Boşkur tigin olamamış sadece Tigin olarak bu eğitim dönemine geçiş yapmışsa Uydaşı sınavlarına giremez.” Boşkur olduktan sonra ancak Uydaşı sınavlarına girer. Eğer Boşkur sınavlarına girer ve kazanırsa “Boşkur Şad” olup “Uydaşı Şad”ın yardımcısı olur. Daha sonra da Uydaşı sınavlarına girmeye hak kazanır, kazanırsa “Uydaşı şad” olur. Eğitimci olmak bir tercihtir. Bazı boşkurlar eğitimci olmak istemeyebilirler. Yabgu eğitim dönemine geçiş yapıp, yabgu döneminin eğitimlerini de görebilirler. Ama Yabgu olamazlar. Yabgu yetenek ve bilgisine sahip olmasına rağmen Şad ünvanında kalırlar.
 
 
Uydaşı Şad olan kişi çapanının sağ koluna yukarıdaki onganı takar.


 Yabgu   (Kara Çapan omuzlar gökçin) :
   
Yabgu’lar çoksa bir baş yabgu seçilir. Bu baş Yabgu’nun ünvanı “Talay Yabgu”dur. Yabgu döneminde sınavlara girer kazanırsa “Atabay Yabgu” olur. Kazanamadıysa “Uydaşı Yabgu” olarak kalır. “Talay Yabgu” seçimlerine katılamaz. Eğer Yabgu’luğa kadar gelmiş, bu süre içinde Boşkur, Uydaşı sınavlarına katılmadıysa, Yabgu olamaz lakin, Yabgular arasında en sonda daima yerini alır. Sıradüzen aşağıdaki gibidir.

  Yaş sınırı: “Atabay Yabgu” sınavlarına girebilmek için 30 yaşından gün almış olmak gerekir. “Talay Yabgu” seçimlerine girebilmek için de “Atabay Yabgu” olup, bu derecede 35 yaşından gün almış olmak gerekir.

 
Atabay Yabgu olan kişi çapanının sağ koluna yukarıdaki onganı takar.

 Talay Yabgu (Ak Çapan omuzlar kara) :
     En üst sekmen (seviye, mertebe) dir. Zıtlıkların birliğidir. Ak içinde kara, karanın içinde ak vardır.
    
    
Talay Yabgu, bir eğitim dönemi değildir. Atabay Yabgu’lar arasından seçilen bir büyüktür. Seçimle belirlenir. Seçim gizli oy ile yapılır.

  Talay Yabgu olmak için aday olunmaz. Atabay Yabgular bir araya gelir ve seçimle "Talay Yabgu"yu seçerler. Oy kullanan atabay yabguların üçte ikisinin seçtiği kişi "Talay Yabgu" olur. Kimlerin kim için oy kullandığı sandık açıldıktan sonra belli olur.

  Seçimlerin kontrolü, sandık sorumlusu, Uydaşı Şad’lardan oluşturulacak 5 kişilik komisyon gurubuna aittir.

  Eğer seçim sonrası, Talay Yabgu seçilemez ise, 1 yıl beklenir. 1 yıl sonraki aynı ay ve tespit edilecek tarihte tekrar seçim yapılır. Seçimler öncesi, politikada olduğu gibi, kulis faaliyetleri, seçim ön hazırlıkları gibi çalışmalar yapılmaz. Yapan Atabay Yabgular seçime katılamazlar.

  Seçilen Talay Yabgu, atabay yabgular arasından 2 yardımcı tayin eder. Bu iki yardımcı en çok oy alan 2 kişidir. Bu yardımcılardan biri “Toksug (Doğu) Atabay Yabgu”, bir diğeri ise “Batsug (Batı) Atabay Yabgu” olur. Toksug Atabay Yabgu’ya, Toksug Başad, diğerine ise Batsug Başad denir.

  Seçimden sonra tüm Boşkur Tiginler, Uydaşı Şadlar ve Yabgularla, Atabay yabgular Bıçkas törenine katılırlar. Bıçkas töreninde kurt başlı kılıç Talay Yabgu'ya emanet edilir. Kurt başlı kılıç eski Talay Yabgu tarafından yeni Talay Yabgu'ya verilir. Talay Yabgu ilk kez seçilecek ise, ilk Atabay Yabgu olan kişi tarafından verilir. Eğer ilk Atabay Yabgu olan kişi Talay Yabgu seçilmişse, 2.nci Atabay Yabgu tarafından Talay Yabgu'ya törenle emanet edilir. Kılıç emanet etme törenine "BIÇKAS" denir.